Studia Philosophica

Volume 64, Issue 1, 2017

Jana Nechutová
Pages 74-78

Lubomír Nový v proměnách fakultní atmosféry (1960-1996)

There are no citations, may be on Google Scholar.