Studia Philosophica

Volume 63, Issue 1, 2016

Petr Jemelka
Pages 69-83

Environmentální etika, etika sociálních důsledků a evoluční ontologie

There are no citations, may be on Google Scholar.