Studia Philosophica

Volume 63, Issue 1, 2016

Hana Řehulková
Pages 5-11

Jan Patočka o Ingardenově pojetí literárního díla

There are no citations, may be on Google Scholar.