Studia Philosophica

Volume 61, Issue 2, 2014

Jan Zouhar
Page 100

Ľubomír Belás, Kant a Machiavel­li. Historicko-filozofická analýza a komparácia

There are no citations, may be on Google Scholar.