Studia Philosophica

Volume 61, Issue 2, 2014

Marek Picha, Dagmar Pichová
Pages 69-75

Představivost, poznávací cíl a Platónova Jeskyně

There are no citations, may be on Google Scholar.