Studia Philosophica

Volume 61, Issue 2, 2014

Zlatica Plašienková
Pages 29-45

Münzova teória poznania na pozadí kritiky marxistickej teórie odrazu v šesťdesiatych rokoch minulého storočia

There are no citations, may be on Google Scholar.