Studia Philosophica

Volume 61, Issue 2, 2014

Dušan Lužný
Pages 3-18

Kulturní paměť jako koncept sociálních věd

There are no citations, may be on Google Scholar.