Studia Philosophica

Volume 61, Issue 1, 2014

Ivana Holzbachová
Pages 88-93

Gottfried Schramm, Dějiny a řády života (pět rozhodujících zlomů lidských dějin)

There are no citations, may be on Google Scholar.