Studia Philosophica

Volume 61, Issue 1, 2014

Jakub Mácha
Pages 86-88

Marek Picha – Dagmar Pichová, 100 myšlenkových experimentů ve filozofii

There are no citations, may be on Google Scholar.