Studia Philosophica

Volume 60, Issue 1, 2013

Jesús Padilla Gálvez
Pages 47-64

Euklidovský prostor a zorný prostor jako estetický problém

There are no citations, may be on Google Scholar.