Studia Philosophica

Volume 60, Issue 1, 2013

Lenka Hořínková Kouřilová
Pages 29-36

Pelikánova reflexe Hoppeova díla

There are no citations, may be on Google Scholar.