Studia Philosophica

Volume 59, Issue 1, 2012

Jiří Raclavský
Pages 131-132

Individua a jejich vlastnosti: studie z intenzionální metafyziky

There are no citations, may be on Google Scholar.