Studia Philosophica

Volume 59, Issue 1, 2012

Břetislav Horyna
Pages 117-121

Od zneuznání ke spravedlnosti. Kritická teorie globální společnosti a politiky

There are no citations, may be on Google Scholar.