Studia Philosophica

Volume 58, Issue 2, 2011

Ivana Holzbachová
Pages 134-136

Tři sociální světy (Sociální struktura postindustriální společnosti)

There are no citations, may be on Google Scholar.