Studia Philosophica

Volume 58, Issue 2, 2011

Pavel Materna
Pages 3-13

O logice, jejím předmětu a poslání – a také o jedné knize oceněné AV ČR

There are no citations, may be on Google Scholar.