PDC Homepage

Home » Products » Citations

Studia Philosophica

Volume 58, Issue 1, 2011

Soubor Her Kočovné Filosofické Divadelní Společnosti: A Collection of Plays by the Philosophical Troupe

Michal Stránský
Pages 201-232

Pro dobrou věc. Hra o několika dějstvích a žádném intermezzu

There are no citations, may be on Google Scholar.