Studia Philosophica

Volume 57, Issue 1, 2010

Ve službě filosofii Na počest Jiřího Gabriela: In Service of Philosophy. In Honor of Jiří Gabriel

Lubomír Nový
Pages 7-8

Nekrolog na Jiřího Gabriela

There are no citations, may be on Google Scholar.