Studia Philosophica

Volume 56, Issue 1/2, 2009

Helena Pavlincová
Pages 120-123

Řeč a porozumění. Poznámky k filosofické a teologické hermeneutice H.-G. Gadamera, G. Ebelinga a E. Fuchse

There are no citations, may be on Google Scholar.