Studia Philosophica

Volume 56, Issue 1/2, 2009

Jiří Gabriel
Pages 117-118

K problému ontologie kultury. Ekologické a sociálně ekonomické souvislosti. Sborník věnovaný 70. výročí narození Josefa Šmajse

There are no citations, may be on Google Scholar.