Sign Systems Studies

Volume 31, Issue 1, 2003

Han-liang Chang
Page 23

Kas keel on esmane modelleeriv süsteem? Juri Lotmani mõistest ‘semiosfäär’. Kokkuvõte

There are no citations, may be on Google Scholar.