Sign Systems Studies

Volume 30, Issue 2, 2002

Marina Grishakova
Page 553

Vaatleja semiootikast. Kokkuvõte

There are no citations, may be on Google Scholar.