Sign Systems Studies

Volume 29, Issue 2, 2001

Maria-Kristiina Lotman
Pages 560-561

Antiikvärsi prosoodiaja värsisüsteemid. Kokkuvõte

There are no citations, may be on Google Scholar.