Sign Systems Studies

Volume 29, Issue 2, 2001

Larissa Naiditch
Page 533

Arvsõnade semantilistest omadustest ja arvsõnade kasutamisest teatud tekstides. Kokkuviõte

There are no citations, may be on Google Scholar.