Sign Systems Studies

Volume 28, 2000

Dinda L. Gorlée
Pages 156-157

Teksti semiootika
tekstoloogia kui ellujäämismasin. Kokkuvõte

There are no citations, may be on Google Scholar.