Sign Systems Studies

Volume 28, 2000

Marcel Danesi
Page 115

Vico ja Lolman
semiootika kui "kujutlusteadus". Kokkuvote

There are no citations, may be on Google Scholar.