Sign Systems Studies

Volume 28, 2000

Jaakko Hintikka
Page 72

Keel kui "looduse peegel". Kokkuvõte

There are no citations, may be on Google Scholar.