Roczniki Filozoficzne

Volume 71, Issue 4, 2023

Miłosz HołdaOrcid-ID
Pages 167-178

Wielki fakt zła i pytanie o Bożą dobroć

There are no citations, may be on Google Scholar.