Roczniki Filozoficzne

Volume 71, Issue 4, 2023

Robert KublikowskiOrcid-ID
Pages 43-58

Prawda i normatywność
Czy prawda jest normą oceny twierdzeń?

There are no citations, may be on Google Scholar.