Roczniki Filozoficzne

Volume 71, Issue 3, 2023

Wojciech StarzyńskiOrcid-ID
Pages 63-92

Źródła polskiego kartezjanizmu fenomenologicznego
Od Idei i percepcji do Człowieka i czasu

There are no citations, may be on Google Scholar.