Roczniki Filozoficzne

Volume 71, Issue 3, 2023

Marek PiwowarczykOrcid-ID
Pages 45-61

Trudności nominalizmu tropowego – problem fundamentów podobieństwa i różnicy numerycznej

There are no citations, may be on Google Scholar.