PDC Homepage
Home » Products » Citations

Roczniki Filozoficzne

Volume 69, Issue 4, 2021

Julia RejewskaOrcid-ID
Pages 225-242

W poszukiwaniu prawdy moralnej. Analiza porównawcza teorii Tadeusza Stycznia i Alaina Badiou

There are no citations, may be on Google Scholar.