PDC Homepage

Home » Products » Citations

Roczniki Filozoficzne

Volume 69, Issue 2, 2021

Małgorzata Borkowska-NowakOrcid-ID
Pages 329-346

Słabość liberalnej demokracji dźwignią sukcesu partii antyestablishmentowych
Chantal Mouffe o wyzwaniach polityczności

There are no citations, may be on Google Scholar.