PDC Homepage

Home » Products » Citations

Roczniki Filozoficzne

Volume 69, Issue 2, 2021

Marcin CzakonOrcid-ID
Pages 241-268

Strukturalność a dedukcyjność matematyki
współczesny strukturalizm w filozofii matematyki

There are no citations, may be on Google Scholar.