PDC Homepage

Home » Products » Citations

Roczniki Filozoficzne

Volume 69, Issue 2, 2021

Piotr PasterczykOrcid-ID
Pages 131-158

Model duszy wieloczęściowej jako starożytny horyzont pytania o ludzką wolę w świetle Etyki nikomachejskiej 1111b i Politei 437B – 440D

There are no citations, may be on Google Scholar.