PDC Homepage

Home » Products » Citations

Roczniki Filozoficzne

Volume 69, Issue 2, 2021

Andrzej P. StefańczykOrcid-ID
Pages 101-129

Jakim rodzajem wnioskowania jest według Arystotelesa argumentacja przez przykład (paradeigma)?

There are no citations, may be on Google Scholar.