PDC Homepage
Home » Products » Citations

Roczniki Filozoficzne

Volume 68, Issue 4, 2020

Evolution-Creationism: An Open Debate

John F. Haught
Pages 21-49

Czy nauka wyklucza istnienie osobowego Boga i czy wiara w Niego jest kompatybilna z ewolucją?

There are no citations, may be on Google Scholar.