Roczniki Filozoficzne

Volume 62, Issue 2, 2014

Agnieszka Lekka-Kowalik
Pages 151-166

Bóg, filozofia, uniwersytety. Wybrane zagadnienia z historii katolickiej tradycji filozoficznej

There are no citations, may be on Google Scholar.