PDC Homepage

Home » Products » Citations

Roczniki Filozoficzne

Volume 62, Issue 1, 2014

Robert Trypuz
Pages 37-51

O nazywaniu przedmiotów – czyli jak Tadeusz Kotarbiński uczy rozumieć Ontologię Stanisława Leśniewskiego

There are no citations, may be on Google Scholar.