PDC Homepage

Home » Products » Citations

Roczniki Filozoficzne

Volume 54, Issue 2, 2006

Zygmunt Hajduk
Pages 7-15

Między filozofią przyrody a filozofią nauki
Zarys autobiogramu: studia, badania, dydaktyka, praca organizacyjna w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II

There are no citations, may be on Google Scholar.