PDC Homepage
Home » Products » Citations

Roczniki Filozoficzne

Volume 53, Issue 2, 2005

Wojciech Kowalski
Pages 105-124

Zagadnienie rozumienia arystotelesowskiej koncepcji substancji przez Whiteheada

There are no citations, may be on Google Scholar.