PDC Homepage

Home » Products » Citations

Roczniki Filozoficzne

Volume 52, Issue 1, 2004

Agnieszka Pyrzyńska
Pages 183-197

Stwierdzanie związku przyczynowego w badaniach dotyczących wpływu słabych niejonizujących pól elektro-magnetycznych na rozwój zarodkowy człowieka

There are no citations, may be on Google Scholar.