PDC Homepage

Home » Products » Citations

Roczniki Filozoficzne

Volume 50, Issue 3, 2002

Agnieszka Kijewska
Pages 53-67

Zagadnienie początku w filozofii średniowiecznej
geneza świata w ujęciach Księgi Pisma i Księgi Natury

There are no citations, may be on Google Scholar.