Roczniki Filozoficzne

Volume 47, Issue 2, 1999

Filozofia Moralonści, Filozofia Religii

Józef Życiński
Pages 369-388

Redukcjonizm pragmatyczny jako wersja wspołczesnej rewolucji w aksjologii

There are no citations, may be on Google Scholar.