Roczniki Filozoficzne

Volume 47, Issue 2, 1999

Filozofia Moralonści, Filozofia Religii

Alfred Wierzbicki
Pages 353-367

Problem realizmu w etyce Antonio Rosminiego

There are no citations, may be on Google Scholar.