Roczniki Filozoficzne

Volume 47, Issue 2, 1999

Filozofia Moralonści, Filozofia Religii

Jan Sochoń
Pages 245-259

Lepiej jest milczeć i być, niż gadać i nie istnieć
(Filozoficzno-medytacyjne uwagi o milczeniu)

There are no citations, may be on Google Scholar.