Roczniki Filozoficzne

Volume 47, Issue 2, 1999

Filozofia Moralonści, Filozofia Religii

Edmund Morawiec
Pages 197-214

Niektóre negatywne cechy współczesnej kultury i ich uzasadnienia

There are no citations, may be on Google Scholar.