Roczniki Filozoficzne

Volume 47, Issue 2, 1999

Filozofia Moralonści, Filozofia Religii

Ignacy Dec
Pages 77-90

Jana Pawła II wizja integralnej godności ludzkiej

There are no citations, may be on Google Scholar.