PDC Homepage

Home » Products » Citations

Roczniki Filozoficzne

Volume 29, Issue 4, 1981

Psychologia

Elżbieta Tracewicz
Pages 175-201

Trwałość związku małżeńskiego w retrospektywnej ocenie osob rozwiedzionych

There are no citations, may be on Google Scholar.