PDC Homepage

Home » Products » Citations

Roczniki Filozoficzne

Volume 29, Issue 4, 1981

Psychologia

Piotr Oleś, Maria Oleś
Pages 141-161

Zagadnienie wartości w psychologii humanistycznej A. H. Maslowa i C. R. Rogersa

There are no citations, may be on Google Scholar.