PDC Homepage

Home » Products » Citations

Roczniki Filozoficzne

Volume 29, Issue 4, 1981

Psychologia

Eduard Gaugler, Meinulf Kolb, Jerzy Strojnowski
Pages 29-38

Praca i humanitaryzm. Wspołczesne kierunki reformowania zakładow pracy

There are no citations, may be on Google Scholar.